Rugăciunea care ne scapă de stres și de coșmaruri! – Ian Official

Rugăciunea care ne scapă de stres și de coșmaruri!

loading...

Dacă treci printr-o perioadă dificilă în viață, ești stresat iar nopțile îți sunt marcate de coșmaruri, îți recomand să spui această rugăciune…

Dumnezeu te va ajuta să scapi de toate aceste probleme!

”Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea; pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am aba­tut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugăciunea mea; că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!

Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte tare sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăj­­duiește spre Dumnezeu și mă voi măr­turisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este lumânarea mea și Mân­­tuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scă­pa­rea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dansul: Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.”

BONUS: Rugăciunea Sfântului Duh, benefică în momentele grele ale vieții!

Când simțiți că viața dumneavoastră ia o întorsătură neașteptată și toate problemele par că vin năvală, citiți cu toată dragostea rugăciunea Sfântului Duh și rezultatele nu vor întârzia să apară.

loading...

Se citește 9 duminici consecutiv

Pentru ca rugăciunea să aibă efectul dorit, se va citi 9 duminici la rând, de trei ori și oricât de mare ar fi necazul prin care treceți își va găsi rezolvarea. De un singur lucru trebuie să țineți cont: rugăciunea trebuie rostită din tot sufletul, cu credință.

„Duhule Sfânt, miluiește-ne pe noi, păcătoșii! Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Duh al adevărului și al înțelepciunii, miluiește-ne pe noi! Duh al înțelegerii și al sfatului, miluiește-ne pe noi! Duh al tăriei și al științei, miluiește-ne pe noi! Duh al evlaviei și al fricii de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Duh al iubirii, al bucuriei si al păcii, miluiește-ne pe noi! Duh al răbdării, al bunătății și al blândeții, miluiește-ne pe noi! Duh al umilinței și al prudenței, miluiește-ne pe noi! Duh al vieții și al mântuirii, miluiește-ne pe noi! Duh al bunăvoinței și al statorniciei, miluiește-ne pe noi! Duh al virtuților și al harurilor, miluiește-ne pe noi!

Duh care purifici sufletele, miluiește-ne pe noi!

Dumnezeule, care cercetezi inimile și adâncul ființei omenești, miluiește-ne pe noi! Tu, Duhul Sfânt, fii milostiv și iartă-ne! Tu, Duhul Sfânt, de orice păcat, mântuiește-ne pe noi! Noi, sărmanii păcătoși, te rugăm ascultă-ne și ne iartă păcatele! Binevoiește a ne ajuta și a ne lumina calea. Întărește-ne pacea interioară, dă-ne liniște sufletească și păstrează-ne harul tău până la ultima suflare. Dumnezeule, pentru care nimic nu este ascuns, te rugăm ca prin revărsarea Duhului Sfânt să purifici gândurile inimilor noastre, ca să Te putem iubi din ce în ce mai mult și să Te lăudăm de-a pururi. Amin!”. sursa:secretele.com

Rugăciunea care ne scapă de stres și de coșmaruri! was last modified: April 24th, 2018 by admin
loading...
Loading...

Lasă un răspuns