Citiți această rugăciune puternică, ori de câte ori vreți să aveți mintea limpede! – Ian Official

Citiți această rugăciune puternică, ori de câte ori vreți să aveți mintea limpede!

loading...

Indiferent cât de aglomerat ar fi programul nostru, nu trebuie să uităm să ne facem rugăciunea, fiecare după stăruința noastră.

Doar așa harul Domnului va stărui asupra noastră. Iar dacă avem o perioadă în care simțim că mintea ne este tulbure, să citim următoarea rugăciune, de marea ajutor în toate problemele noastre.

Este de asemenea de mare folos când aveți și farmece făcute!
Acestă rugăciune trebuie citită atunci când aveți de luat decizii importante și trebuie să aveți mintea limpede, dar și atunci când viața vă încearcă și vi s-au făcut farmece sau cineva v-a blestemat. Nu spuneți rugăciunea fără să aprindeți o lumânare!

“Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea; Cel ce, de asemenea, ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngrozire și cu grele suferințe pe dreptul Iov, robul Tău, pentru ca și mai lămurit să se vădească virtuțile și credința lui întru Tine.

Cel ce ai dat îngăduință satanei să se apropie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, spre a-L îmbia și a-L momi cu poftele și deșertăciunile acestei lumi, pentru ca, înfrânt și rușinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia Mea, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui unuia să-I slujești!

Cel ce tuturor drepților și sfinților Tăi le-ai dat vremi de ispitire și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supunerea cea către Tine.

Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui! A Domnului este mântuirea și peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta.

Amin”.

Citeste si:

Rugăciunea care se citește la fiecare început de săptămână!

Pentru a avea o săptămână bună și plină de foloase, citiți în fiecare zi de luni această rugăciune aducătoare de spor și ajutor în toate.

Cine citește această rugăciune va primi ajutor divin!

Sfinții părinți spun că această rugăciune vă va ține departe de rău și vă va aduce ajutor din partea Divinității
„Ție, Iubitorule de oameni, mă închin și-Ți mulțumesc foarte pentru Darurile cele mari. Pe care le-ai făcut și le faci tuturor. Inima mi se bucură și se desfătează când stau și cuget. Cum că numai Tu ești Dumnezeu Atotputernic. Încât nicio bunătate și nicio mărire nu-Ți lipsește. Tu ești Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat. Te mărturisesc și Te măresc. Ție mă închin și-Ți servesc pururea, cu toata inima si cu toata puterea.

Părinte Sfinte, îndură-Te de noi!

Mult îndurate Stăpâne! Rogu-Te să uiți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inima pentru bunătățile ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea, ca un iertatoriu atotbun și îndurat.

loading...

Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul ca să petrec bine și creștinește în această săptămână și să nu mai păcătuiesc Ție, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul și nici cu fapta, întru mărirea și onoarea Țnvierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, preabunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și să mă

îndrept cu mărturisirea; iar in ceasul morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată, și să fiu aflat demn de împărăția Ta cea veșnică.

Duhule sfinte, dă-mi Darul și acoperământul Tău!

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale dumnezeiești.

Deci, astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilința îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie și

fără de voie și-mi ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care Ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

O, Doamne, astăzi iți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea Ta,

în această lume, iară nu în cealaltă viață, și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici și pe toți ne învrednicește de mărirea Ta în Rai.

La aceasta pun mijlocitori pe Sfinții Tăi Îngeri, către care zic: O, cereștilor servitori și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele, nouă, nevrednicilor și păcătoșilor!

Izbăviți-mă de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea stând în jurul meu și să duceți sufletul meu în cer,

ca să se închine Măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați făcut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci.

Amin.”

sursa:secretele.com

Citiți această rugăciune puternică, ori de câte ori vreți să aveți mintea limpede! was last modified: September 21st, 2018 by admin
loading...
Loading...

Lasă un răspuns